De werkzaamheden aan het (hoofd)rioolstelsel vinden meestal plaats boven de putdeksels in het hart van de doorgaande weg. De verblijftijd van de reinigings- en inspectievoertuigen boven de put is kortstondig (10 tot 20 minuten). Dit kan wel enige verkeershinder veroorzaken. Deze hinder proberen wij tot een minimum te beperken en wij vragen om uw begrip.

Daar waar te weinig ruimte is om op te stellen of om enige verkeersdoorstroming te waarborgen wordt incidenteel een verkeersomleiding ingesteld. 

Raadpleeg de planning om te zien in welke periode wij werkzaamheden in uw woonomgeving uitvoeren.
 
 
   

Rioolreinigen en Inspectie

Gemeente Houten